...

extra


  

TANITIM
 
Özgül Hukuk Bürosu, 2010 yılında İstanbul’da Avukat Ayten Özgül tarafından kurulmuş ve halen faaliyetine devam etmektedir. Hukuk Büromuz, deneyimli ve dinamik yapısı ile her türlü ulusal, uluslararası ticaret ve finansal organizasyonlara hizmet vermektedir. Yaratıcı dinamik genç kadrosu ile müvekkillerine en geniş bilgi donanımıyla hukuk hizmetini sağlamaktadır.
 
Özgül Hukuk Bürosu, müvekkillerinin, ticari hedefleri ve gelişme taleplerini göz önüne alarak, nitelikli bir hukuk hizmeti vermektedir. Büromuz nezdinde bir hukuki olayın incelenmesinde, takım çalışması tercih edilerek, olayın tam olarak kavranması sağlanmaktadır. Bu bağlamda, ileride doğması muhtemel hukuki problemleri göz önüne alarak, öncelikli ve etkili çözümler getirilmektedir. Bu yönde yapmış olduğumuz çalışmalardaki başarı ulusal ve uluslararası hukuktaki gelişmeleri takip ederek, özel ve kamu sektörleri ile yakın çalışmalar içerisinde olmamızdan kaynaklanmaktadır.
 
Hukuk büromuz, tarafımıza gelen geniş kapsamlı talepler ve uyuşmazlıklarda elde etmiş olduğumuz tecrübe sayesinde, karışık ve acil olan davaları en uygun ve etkili bir şekilde sonuçlandırabilme kapasitesine sahip bulunmakta, müvekkillerimizi mahkeme ve kamu kurumları nezdinde en iyi şekilde temsil etmektedir.
 
Özgül Hukuk Bürosu, mesleğin icrası yönünde, profesyonel anlayışa inanmakta olup, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, saydamlık, toplumsal yararın gözetilmesi, şirketlerin ve kişilerin sırlarının korunması etik ilkeleri gözetilerek çalışmaktadır.
 
Büromuz, müvekkillerinin ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılayabilmek amacıyla, teknolojinin son imkanlarından faydalanmaktadır.